Hoe onderscheidt een vertaalbureau Engels-Brits zich?

Wanneer u zich als bedrijf gaat richten op een bepaalde doelmarkt spreekt het voor zich dat u deze op de meest optimale manier zult willen benaderen. Dit begint in eerste instantie bij de manier waarop u, uw communicatie voert. Stel bijvoorbeeld dat u zich met een bepaald product of dienst wenst te richten op de Engelse markt. In dat geval is het belangrijk dat de communicatie ook echt in het Brits wordt opgesteld. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het lang niet altijd. Net omwille van deze reden kan een vertaalbureau Engels-Brits onder de arm nemen een interessante keuze zijn.

Waarom kiezen voor een vertaalbureau Engels-Brits?

Wanneer u Engels hoort praten is het lang niet altijd meteen duidelijk of dit nu Brits-Engels of Amerikaans-Engels is. Voor ons Nederlanders lijkt er tussen de beide vormen van Engels dan ook niet meteen sprake te zijn van een groot verschil. Voor de Britten (en ook de Amerikanen) ligt dat anders. Zij vinden het namelijk belangrijk dat de funderingen van hun eigen taal worden gerespecteerd. Wanneer u dat niet doet kan dat, in het bijzonder voor zakelijke klanten, een aanzienlijke domper op de feestvreugde worden. De kans dat men dan meteen overtuigd zal zijn om met u in zee te gaan is dan ook behoorlijk klein.

Bovenstaande maakt duidelijk waarom een vertaalbureau Engels-Brits onder de arm nemen niet alleen een goed idee, maar vaak ook nog eens van cruciaal belang is. Het is namelijk niet omdat u het verschil in Engels misschien niet hoort dat, dat eveneens geldt voor uw klanten of uw toekomstige zakenpartner. Enkel en alleen wanneer u ervoor kiest om een beroep te doen op echt ervaren vertalers zult u dit vervelende probleem met absolute zekerheid uit de weg kunnen gaan. In het bijzonder voor zakelijke communicatie is het dus altijd de moeite waard om voor uzelf uit te maken of een vertaalbureau Engels-Brits inhuren niet interessant kan zijn.

Welke spelling standaard hanteren de Britten?

Wanneer u er zeker van wenst te zijn dat u een echt kwalitatief vertaalbureau Engels-Brits onder de arm neemt is het altijd een goed idee om even navraag te doen naar de spelling standaard die door de Britten wordt gehanteerd. Elk ervaren vertaalbureau zou op dit vlak moeten kunnen aangeven dat er twee verschillende vormen van Brits-Engels bestaan. Het gaat hierbij om de volgende twee verschillende vormen:

  1. De ‘Newspaper Spelling’;
  2. De ‘Oxford Spelling’;

Beide spellingvormen zijn in de basis correct. De Newspaper Spelling is degene welke wordt gebruikt door ongeveer twee derde van de Britten. Heel wat internationale bedrijven die willen communiceren onder de vorm van bijvoorbeeld academische publicaties maken echter in de praktijk gebruik van de zogenaamde ‘Oxford Spelling’. Het is in principe aan u als opdrachtgever om aan te geven aan het vertaalbureau van uw keuze naar welke vorm van spelling uw voorkeur uitgaat. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn, wanneer u op de meest optimale manier in het Brits wil communiceren kan het absoluut geen kwaad om daarvoor een beroep te doen op een echt professioneel en gespecialiseerd vertaalbureau.